Lidmaatschap

Lidmaatschap

4

Waarom lid worden of zijn van de vereniging.

De plaatselijke uitvaartvereniging kan uw uitvaart aanmerkelijk goedkoper uitvoeren dan de landelijke uitvaartorganisaties zoals Dela of Monuta, . Wij beschikken niet over een duur kantoorpand en hebben geen vertegenwoordigers in dienst. We zorgen er bovendien voor dat de overige diensten en afspraken tegen een redelijk bedrag worden geleverd.

Wij hebben een overeenkomst met uitvaartleider J.L. van Houten. De heer van Houten is bekend met de plaatselijke gebruiken en gewoontes en hij onderhoudt een warm contact met de nabestaanden. Uw uitvaart, bespaart u al gauw vele euro's.

Graag ontvangen wij uw toestemming voor een jaarlijkse automatische incasso. In de laatste week van februari wordt het geld naar de vereniging over gemaakt. Wilt u hier geen gebruik van maken, dan worden er administratiekosten à €2,50 berekend.


  • Heeft u nog geen automatische incasso en wilt u graag gebruik gaan maken van deze service. Download dan het machtigingsformulier en verzend het naar de penningmeester van onze vereniging.


Wat doen wij voor u...

Leden van de begrafenisvereniging hebben recht op een pakket bestaande uit:

-de kosten van de uitvaartleider

-de kosten van de rouwauto

-de kosten van de dragers

-de kosten van het klokluiden

-de mobiele koeling of een tegemoetkoming van €250,- voor het gebruik van afscheidshuis "De Boogstee"

 

Onze uitvaartleider van Houten adviseert en ontzorgt. Door gebruik te maken van de diensten van Jan van Houten bespaart u vele euro's, immers de vereniging heeft hierover afspraken gemaakt die in uw voordeel zijn. 

 

*Mocht u een andere uitvaartleider kiezen i.v.m. wijziging van woonplaats enz. dan kunt u  in aanmerking  komen voor een uitkering, hiervoor vragen we een uittreksel van overlijden en een kopie van de factuur die u heeft ontvangen  van de uitvaartleider. Vermeld bovendien  uw rekeningnummer, dan maken wij zo spoedig mogelijk de  maximale vergoeding van €750,00  aan u over.

 

 *vastgesteld door het bestuur in januari 2015.

 

Tarieven

Voor het kalenderjaar 2023 is de contributie vastgesteld op € 22,00. 


Kinderen onder de 18 ontvangen dezelfde uitkering zoals genoemd in het basispakket. Leden dienen hun kinderen aan te melden bij de vereniging. Uw kind is tot hun 18e verjaardag gratis lid van de vereniging.

Vanaf hun 18e jaar verwelkomen we de jongeren als nieuwe leden van de vereniging.


3