Welkom


Begrafenisvereniging Winsum-Obergum

250

Bestuur 


Dhr. J. Mekkes, voorzitter

Johan Dijkstrasingel 30, 9951 MR,Winsum

06-24962198


Mevr. M.A. Luimstra, secretaris

JH Neuteboomlaan 12, 9951 NM, Winsum

0595-443595

 

Mevr.D.A.Terpstra,penningmeester

Schoolstraat 3, 9951 EK, Winsum

0595-441954

 

Mevr. J.Broersma, lid

Dhr R. Hooghuis, lid

Sterfgevallen graag zo spoedigmogelijk melden bij:


Uitvaartverzorger van Houten (0596) 57 18 17   (06) 28335331


Mevrouw Dirkje Terpstra (0595) 44 19 54 

Van harte welkom op de website van begrafenisvereniging Winsum - Obergum.  Een levende vereniging die zich bezig houdt met de uitvaart. We werken voor onze leden op vrijwillige basis, zonder winstoogmerk. Lidmaatschap betekent dat vanuit een nabije betrokkenheid we samen met u de uitvaart professioneel kunnen regelen. Daarvoor werken we  nauw samen met een uitvaartleider. Er worden heldere afspraken gemaakt, u weet vooraf wat u van iedereen kunt verwachten. Lidmaatschap betekent dat het bestuur voor u scherpe prijsafspraken maakt met meerdere partijen. We willen kwaliteit voor een eerlijke prijs. Bovendien hebben we korte lijnen zijn we betrokken en denken we graag met u mee.