Welkom

Contact Vereniging

Mevrouw D. Terpstra

Schoolstraat 3

9951 EK

Winsum 

(0595) 44 19 54

Contact Uitvaartverzorging

De heer J.L. van Houten

Boterbloemstraat 2

9903 EJ

Appingedam

(0596) 57 18 17  (06) 28 33 53 31KVK: 02021919


Begrafenisvereniging Winsum-Obergum

Bestuur 


Dhr. J. Mekkes, voorzitter

Johan Dijkstrasingel 30, 9951 MR,Winsum

06-24962198


Mevr. M.A. Luimstra, secretaris

JH Neuteboomlaan 12, 9951 NM, Winsum

0595-443595

 

Mevr.D.A.Terpstra,penningmeester

Schoolstraat 3, 9951 EK, Winsum

0595-441954

 

Mevr. J. Noorman, lid

Dhr R. Hooghuis, lid

HISTORIE vereniging

 

Op 19 maart 1906 werd ten huize van A. Alderts de eerste vergadering gehouden op initiatief van de heren H. Mekel, A. Reinders, A Alderts, A Kruidering en J.R Kuiper. Doel van de vergadering was het oprichten van een begrafenisvereniging. Het begon met 54 leden, een concept met als plan het reglement laten circuleren met daarbij het verzoek als lid toe te treden. De heer Zuidema stelde destijds voor het  reglement de volgende vergadering vast te stellen en een bestuur te verkiezen. De heer Mekel leidde de eerste vergaderingen.

Op 11 april 1906 werd bekend dat 405 personen als leden waren toegetreden. Op dezelfde dag werd het eerst bestuur van de begrafenisvereniging een feit. Het bestond uit de heren H. Mekel, A. Reinders, A Kruidering, J. v.d. Veen en W. Boiten. De heer Kruidering bedankte echter waardoor een herstemming plaatsvond. S. Veenstra werd toen verkozen en Jok Kaspers werd tot voorganger benoemd. Vroeger kon men door middel van lid te zijn van de vereniging er zeker van zijn dat de zaken voor de uitvaart geregeld waren. Uit het gezamenlijke spaarpotje werd de begrafenis bekostigd. Tegenwoordig regelt de vereniging niet de gehele uitvaart, maar verzorgt zij aanvullende diensten die op we op deze website willen verhelderen.

Sterfgevallen graag zo spoedigmogelijk melden bij:


Uitvaartverzorger van Houten (0596) 57 18 17   (06) 28335331


Mevrouw Dirkje Terpstra (0595) 44 19 54 

250

Waar vindt u ons?

Schoolstraat 3

9951 EK

Winsum