Agenda en laaste nieuws


HISTORIE vereniging

 

Op 19 maart 1906 werd ten huize van A. Alderts de eerste vergadering gehouden op initiatief van de heren H. Mekel, A. Reinders, A Alderts,

A Kruidering en J.R Kuiper. Doel van de vergadering was het oprichten van een begrafenisvereniging. Het begon met 54 leden, een concept met als plan het reglement laten circuleren met daarbij het verzoek als lid toe te treden. De heer Zuidema stelde destijds voor het  reglement de volgende vergadering vast te stellen en een bestuur te verkiezen. De heer Mekel leidde de eerste vergaderingen.

Op 11 april 1906 werd bekend dat 405 personen als leden waren toegetreden. Op dezelfde dag werd het eerst bestuur van de begrafenisvereniging een feit. Het bestond uit de heren H. Mekel, A. Reinders, A Kruidering, J. v.d. Veen en W. Boiten. De heer Kruidering bedankte echter waardoor een herstemming plaatsvond. S. Veenstra werd toen verkozen en Jok Kaspers werd tot voorganger benoemd. Vroeger kon men door middel van lid te zijn van de vereniging er zeker van zijn dat de zaken voor de uitvaart geregeld waren. Uit het gezamenlijke spaarpotje werd de begrafenis bekostigd. Tegenwoordig regelt de vereniging niet de gehele uitvaart, maar verzorgt zij aanvullende diensten.