Welkom


website voor het laatst bijgewerkt op 2 april 2019


Welkom op de website van begrafenis Winsum-Obergum. De vereniging is opgericht in 1906 en telt momenteel ongeveer 1523 leden, waarvan 284 leden onder de 18 jaar zijn.De begrafenisvereniging stelt zich ten doel om voor haar leden zonder winstoogmerk, diensten te leveren voor een passende uitvaart.

De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen, welke lid is van de landelijke organisatie Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties.


Sterfgevallen graag zo spoedig mogelijk melden bij;


                                                                Uitvaartverzorger van Houten 0596-571817

                                                   mobiel 06-28335331  dag en nacht bereikbaar


of bij onze penningmeester mevrouw Dirkje Terpstra. 0595-441954


De uitvaartleider, de heer van Houten krijgt van u of via ons de opdracht zich bij u te melden en de uitvaart te verzorgen.
Bestuur

Dhr. K.J Jonk, voorzitter

Freesialaan 13,  9951 GL, Winsum 0595-443314

 

Mevr. M.A. Luimstra, secretaris

JH Neuteboomlaan 12, 9951 NM, Winsum

0595-443595

 

Mevr.D.A.Terpstra,penningmeester

Schoolstraat 3, 9951 EK, Winsum

0595-441954

 

Dhr I. Pestoor, lid

Mevr. J. Noorman, lid

Dhr R. Hooghuis, lid