Laatste Nieuws


       

        April 2019

        TIjdens de algemene leden vergadering gehouden op 9 april is er afscheid genomen van dhr. K. Jonk en dhr. I.Pestoor. Dhr. J. Mekkes            is verkozen tot nieuwe voorzitter van de vereniging.  

                                                          

Notulen Algemene leden vergadering 2018

klik hier voor de link


November 2018

Er is een digitale vragenlijst naar onze leden gegaan. We onderzoeken in hoeverre onze leden behoefte hebben aan een aula of een dergelijke voorziening in het dorp. We hebben de eerst reacties binnen. 50% heeft behoefte en 50% ook weer niet. Mensen maken minder gebruik van een aula en kiezen ook voor thuisopbaring van hun partner of gezinslid. Komend jaar komen we terug op de concrete resultaten en de consequenties van de uitslag


Augustus 2018

Op 28 augustus overleed na een periode van ziek zijn, opnieuw één van onze gewaardeerde dragers, Donald Snor. We wensen Annet, de kinderen en zijn kleinkind heel veel sterkte de komende tijd.


Juli 2018

Het ledenbestand is voor het grootste deel gedigitaliseerd. Het is de bedoeling dat onze leden binnenkort een enquête ontvangen. We willen onderzoeken of er behoefte onder onze leden is betreffende een aula in het dorp. U ontvangt hiervoor een digitaal verzoek via SURVEY MONKEY  Dat is dus geen spamm.

 

April 2018

De algemene ledenvergadering werd deze maand goed bezocht. Het informatieboekje van de vereniging is door de leden zeer positief ontvangen. Mocht u nog tips of tops hebben dan horen wij dat graag. Er hebben zich drie nieuwe dragers gemeld en het bestuur is uitgebreid met een jong bestuurslid. De dragers zijn: De heren Veenland, Abbas en Hooghuis. Robin Hooghuis is in het bestuur benoemd als lid. We wensen allen veel wijsheid toe.

 

Februari 2018

Op 21 februari bereikte ons het droefige bericht dat Roelof Holtrop na een korte periode van ziek zijn plotseling is overleden.

Roelof was als drager voor onze vereniging van enorme waarde. Zijn manier van relativeren en humor zullen we gaan missen. We wensen Loes en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

 

Mei 2017

We zijn verheugd met de verjonging binnen de groep dragers. De komende periode zullen we onze dragers middels een groepsfoto presenteren.

Mevrouw Joke Noorman heeft zich beschikbaar gesteld voor het bestuur en tijdens de algemene ledenvergadering gekozen tot bestuurslid. Mocht u ook interesse hebben voor een plek binnen het bestuur dan bent u van hart welkom. We willen voor onze leden een goede uitvaart verzorgen zonder winstoogmerk. Hiervoor worden afspraken gemaakt met o.a. onze uitvaartleider Jan van Houten.

 

Maart 2017

De algemene leden vergadering is goed bezocht. Fijn dat er belangstelling was voor de lezing over de begraafplaats in Obergum. De notulen vindt u hier.

 

November 2016

Sietse Siegers, oud voorzitter èn erelid van de vereninging is na een korte ziekenhuisperiode terug op de verpleegafdeling van de Hoven.

Op Wierdezoom wordt hij goed verzorgd en omringd door liefdevolle mensen. We hopen dat Sietse spoedig naar zijn eigen vertrouwde omgeving kan gaan.

 

Juni 2016

Ons bereikte het droevige bericht dat onze drager Jacobus Bosker op 11 juni j.l. is overleden.

 

maart 2016

Ons bereikte het droevige bericht dat ons erelid Romke Oebele de Vries Op 16 maart j.l. is overleden.

 

9 februari bijeenkomst begrafenisverenigingen gemeente Winsum in de Synagoge

Helaas heeft alleen de vereniging uit Sauwerd hieraan gehoor gegeven. Het was een moment van uitwisseling.

 

Januari 2016

De zusterverenigingen Winsum worden uitgenodigd op 9 februari. We hebben geconstateerd dat de weg tijdens een uitvaart onvoldoende schoon was. Het was extreem weer i.v.m. ijzel. We hebben deze constatering gedeeld met de gemeente Winsum.

De Gemeente heeft per direct gereageerd en heeft onze tips ter harte genomen.

Binnen de vereniging zijn er twee ereleden: de Vries en mevr Hagenouw. We houden contact met deze ereleden omdat zij ontzettend veel hebben betekend voor de vereniging.

We kregen een melding over de startpagina van de website; Waarom melden bij mevrouw Terpstra als rechtstreeks mogelijk is? Dat is een correcte opmerking. Na de vergadering is de site aangepast.

We hebben een externe harde schijf aangeschaft zodat we ten alle tijde back up hebben van alle administratieve zaken.

Bovendien gaan we starten met de voorbereidingen voor de Algemene leden vergadering op 21 april.

 

December 2015

Incassoformulieren en ledenkaarten zijn verzonden. We ontvangen vele reacties van de leden. Dat is erg positief.

We hebben een concept draaiboek klaar liggen voor onze dragers. Inmiddels hebben ook enkele nieuwe dragers hun diensten kunnen verlenen tijdens de uitvaart.

 

November 2015

Maria gaat vanaf komend jaar enkele keren meedraaien in het federatiebestuur.Ook daar kan men geen nieuwe bstuursleden krijgen. Het is van belang dat we mee kunnen praten en mee kunnen denken. Geen bestuur betekent uiteindelijk een einde van...

Onze uitvaartleider van Houten is direct bereikbaar voor leden. Jan van Houten is in dienst van de Vereniging en dat betekent vele euro's voordeel voor de leden. Natuurlijk staat het onze leden vrij te kiezen voor een andere uitvaartleider, u profiteert dan niet van de vele voordelen en kortingen. U ontvangt dan een vergoeding van maximaal €750,- na ontvangt van een kopie van de factuur bij de penningmeester.

 

September 2015

Er wordt gesproken over mogelijke financiele risico's mocht een bankt omvallen. Wat keert een verzekering dan uit? Wat zijn de risico's voor de vereniging, voor de leden. Gedacht wordt aan het spreiden van de gelden.

Het bestuur wil contact met de zusterverenigingen om kennis en andere zaken te kunnen delen. Volgend voorjaar wordt de uitnodiging verzonden.

We zien graag nieuwe bestuursleden binnen het bestuur. We kijken hoe we verjonging kunnen krijgen.

De ledenkaart wordt aangepast en zal t.z.t. aan de leden worden verzonden.